top of page

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.

logozonder.png

Werkzaamheden

Hieronder een bloemlezing van regeltaken die ik uitvoer als mantelzorgmakelaar voor mantelzorgers. Neem contact op om te bespreken wat ik voor jou kan doen!

Zoeken naar en informeren over een passend zorg- en ondersteuningsaanbod voor zowel zorgvrager als mantelzorger.

Informatie geven over wet- en regelgeving, voorzieningen en voorschriften

Begeleiding bij het aanvragen van een indicatie of beschikking.

Ondersteuning en begeleiding van jonge mantelzorgers.

Helpen bij het voorbereiden van een indicatiegesprek voor de Wet Langdurige Zorg, de Zorgverzekeringswet, Jeugdwet of de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.

Aanvragen van een pgb voor zowel WMO, Jeugdwet, WLZ alsook de Zorgverzekeringswet.

Aangeven bij welk loket de mantelzorger kan aankloppen voor zorg en ondersteuning.

Voorlichting en uitleg over werk, zorg en mantelzorg.

Informeren over de diverse leveringsvormen van zorg: Zorg In Natura (ZIN) of Persoonsgebonden Budget (PGB).

overleggen met zorgverleners in de regio Zuid-Oost Drenthe

Wat is mantelzorg?

Wat is mantelzorg?

Video afspelen

Ondersteuning bij de aanvraag van een PGB en het organiseren van persoonlijke hulp op maat op het gebied van vervoer, opvang en woningaanpassingen.

Informeren over financiële consequenties van de diverse ondersteuningsvormen (eigen bijdrage en fiscale consequenties).

hulp bij het opstellen en indienen van bezwaarschriften en klachten

Bemiddelen tussen mantelzorger en werkgever over afstemming werk en zorg.

Hulp bieden bij het opmaken van zorgcontracten

Ondersteunen bij keukentafelgesprekken met stichting de Toegang.

Maken van een zorgplan

Hulp bieden bij het opmaken van zorgcontracten.

Hulp bieden bij het zoeken naar een aangepaste woning.

Op orde brengen van de zorgadministratie.

Contact opnemen en onderhouden met de verschillende instanties (zorgkantoor, zorgverzekeraar, Centrum Indicatiestelling Zorg , Gemeente, zorgaanbieders, Centraal Administratie Kantoor, UWV, Sociale Verzekeringsbank, enz.).

Ondersteuning bij het invullen van formulieren.

"Samen op zoek naar de juiste oplossingen."

zonder.png
bottom of page