top of page
  • Foto van schrijverPeter Hof

De Leefstijlpoli plus

360° screening en advies voor kinderen en jongeren met een intensieve zorgvraag

De zorg voor kinderen met intensieve zorgvragen is vaak in stukjes geknipt. Daarmee ook de ondersteuning van de ouders en het gezin waar ze in opgroeien. Hoe kun je vanuit een 'totale' blik op het kind en gezin, anders kijken naar zorg en ondersteuning? Daar richt de Leefstijl Poli Plus zich op!


Als ouder(s) van een zorgintensief kind, heb je essentiële vragen over je kind en de huidige situatie, maar ook zorgen over de nabije en verre toekomst. Hoe hou je rekening met zijn of haar gezondheid en wat staat je daarin nog te wachten? Wie en wat is daarvoor nodig. Extra vragen duiken op bij bepaalde ‘mijlpalen’ zoals naar school gaan, 18 jaar worden of waar je kind in de toekomst gaat wonen. Wanneer of wat het vraagstuk ook is, je hebt recht op onafhankelijke informatie, vakkundige antwoorden en inzichten.


Aan de tweedaagse screening van thuiswonende kinderen en jongeren met een Wlz indicatie zijn geen kosten verbonden. Het wordt deels betaald vanuit de Zorgverzekeringswet (medisch), de aanvullende verzekering van je kind (paramedisch) en vanuit budget dat beschikbaar is gesteld door Nza, de Nederlandse zorgautoriteit, in het kader van passende zorg (leefstijl, leefwereld en verbinden advies).


Zie voor meer informatie onderstaande flyer of neem contact op met Mia Nijland via mail mia.nijland@leefstijlpoliplus.nl of telefonisch 06 23 67 93 93


Leefstijlpoli Plus flyer
.pdf
Download PDF • 2.74MB댓글


I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.

logozonder.png
bottom of page